gener 19, 2022

CYGYC BIOCON I EL COMPLIMIENT MEDIAMBIENTAL

CYGYC BIOCON I EL COMPLIMIENT MEDIAMBIENTAL

CYGYC BIOCON I EL COMPLIMIENT MEDIAMBIENTAL 

19 Gener 2022

  • La instal·lació de l’estació fotovoltaica ha suposat, l’any 2021, un estalvi de 56,3 Tm de CO2
  • Tot i l’oferta de compra col·lectiva d’energia al polígon continuem amb Estabanell, ja que la comercialitzadora proposada era Aldro, classificada com a F igual que Endesa i Estabanell està classificada com a A. Continuar amb Estabanell com a empresa comercialitzadora  ha suposat un estalvi de 102 Tm de CO2 Per contra, haver canviat a Aldro hauria suposat 107 Tm de CO2 emès el 2021.
  • L’estalvi de residus radioactius d’alta activitat ha estat de: 146,5 g (any 2021). Per contra haver canviat a Aldro hauria suposat una generació de 204 g de residus radioactius d’alta activitat.
  • S’han realitzat reunions per skype, teams, whatsapp d’empresa, etc. estalviant desplaçaments i per tant, reduint emissions, consum de recursos i temps. 
  • S’han col·locat llums LED a la resta de l’empresa.
  • Es preveu la instal·lació de carregador d’un cotxe elèctric.
  • Es preveu la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de la nau de producció.
  • Hem disminuït el consum d’aigua de pou.
Placas fotovoltaicas