gener 9, 2019

BIOKATAL i l’energia neta

BIOKATAL i l’energia neta

BIOKATAL i l'energia neta

19 Gener 2019

CYGYC INDUSTRIA QUÍMICA, S. A. és una empresa compromesa amb el medi ambient i per això treballa constantment per aconseguir impactes ambientals positius. Enguany hem realitzat dues accions respecte la provisió d’energia que han suposat un impacte positiu en el medi ambient.

El març passat vam canviar de companyia proveïdora d’energia, d’Endesa a Estabanell.  Estabanell proporciona energia 100 % renovable i està classificada com a empresa “A” en quant a emissió de CO2 i generació de residus radioactius d’alta activitat es refereix, mentre que la companyia anterior, Endesa, està classificada com a “E”. Aquest canvi ha suposat un impacte de 45,6 t de CO2 no emeses a l’ambient i 80,7 g de residus radioactius d’alta activitat no generats en els primers 7 mesos.

Per altre banda, el juliol passat vam posar en marxa una instal·lació fotovoltaica de producció d’energoia elèctrica per autoconsum de 47,3 KWp, amb 426 m2 de plaques fotovoltaiques a la coberta. En els tres primers mesos l’impacte ha estat de 12,31 t de CO2 no emeses a l’ambient.