PRODUCTES BIOLÒGICS

Fitxes tècniques i de seguretat

PRODUCTE DESCRIPCIÓ DOCS

BK 100

Producte biològic per al control d'algues

BK 80

Degradador biològic d'hidrocarburs

Foss Lip

Tractament biològic d'hidrocarbus i greixos

Foss Liquid

Compost biològic per la neteja de desaigües i per al tractament d'aigües residuals.

Foss WC

Compost biològic per lavabos químics

Open Foss

Netejador biològic per canonades i desaigües

Probiotic Plus

Concentrat biològic líquid

Slurry Sol

Compost "bacteriològic - enzimàtic" accelerador de la degradació i recuperació dels purins de granges. Tractament de foses sèptiques