TÈXTIL

Fitxes tècniques i de seguretat

PRODUCTE DESCRIPCIÓ DOCS

Biodye BT Pure

Enzim concentrat per al biopoliment de cel·lulosa en fibres a baixa temperatura

Enzim concentrat per al biopoliment de cel·lulosa en fibres a baixa temperatura

Biodye L

Cel·lulasa per al biopoliment en fibres cel·lulòsiques

Cel·lulasa per al biopoliment en fibres cel·lulòsiques

Biodye L Pure

Cel·lulasa per al biopoliment en fibres cel·lulòsiques

Cel·lulasa per al biopoliment en fibres cel·lulòsiques

Biosoft L

Complex enzimàtic líquid per l'acabat de teixits cel·lulòsics

Complex enzimàtic líquid per l'acabat de teixits cel·lulòsics

Biosoft L 4000

Complex enzimàtic líquid per l'acabat de teixits cel·lulòsics

Complex enzimàtic líquid per l'acabat de teixits cel·lulòsics

Biosoft L Pure

Complex enzimàtic líquid per l'acabat de teixits cel·lulòsics

Complex enzimàtic líquid per l'acabat de teixits cel·lulòsics

Biosoft LN 500

Complex enzimàtic líquid per l'acabat de teixits cel·lulòsic

Complex enzimàtic líquid per l'acabat de teixits cel·lulòsic

Biowash Plus

Cel·lulasa en pols per a la indústria de la detergència

Cel·lulasa en pols per a la indústria de la detergència

Texzyme 120

Complex enzimàtic per al desaprestat

Complex enzimàtic per al desaprestat

Texzyme 120 L

Preparació enzimàtica per al desaprestat

Preparació enzimàtica per al desaprestat

Texzyme 240

Complex enzimàtic per al desaprestat

Complex enzimàtic per al desaprestat

Texzyme 50 L

Preparació enzimàtica per al desaprestat

Preparació enzimàtica per al desaprestat

Texzyme TA 120

Complex enzimàtic termostable per al desaprestat

Complex enzimàtic termostable per al desaprestat

Texzyme TA 240

Complex enzimàtic termostable per al desaprestat

Complex enzimàtic termostable per al desaprestat