ADOBAT

Fitxes tècniques i de seguretat

PRODUCTE DESCRIPCIÓ DOCS

Bioten

Enzim concentrat per el rendit de la pell en medi àcid

Enzim concentrat per el rendit de la pell en medi àcid

BK- Lipasa P

Lipasa encapsulada per la pelleteria

Lipasa encapsulada per la pelleteria

Eco S Conc

Proteasa alcalina granular

Proteasa alcalina granular

Pancrin 2FB

Complex enzimàtic concentrat per el rendit de la pell en curtits

Complex enzimàtic concentrat per el rendit de la pell en curtits