ENZIMS PER A LA DETERGÈNCIA

Fitxes tècniques i de seguretat

PRODUCTE DESCRIPCIÓ DOCS

Bialfa TD

Alfa-amilasa líquida termoestable

Bialfa TD 2X

Alfa-amilasa líquida termoestable

Bialfa TDP

Alfa - amilasa encapsulada termoestable

Bioamyl HD

Alfa-amilasa per a detergents d'altes prestacions

Biocelulasa MC-L

Cel·lulasa monocomponent per a detergents

Biolipasa 2XL

Lipasa líquida per a la indústria de la detergència

Biolipasa L

Lipasa líquida per a la indústria de la detergència

Biolipasa P

Lipasa encapsulada per a la indústria de la detergència

Biomananasa 2X L

Enzim líquid per a la formulació de detergents

Biomananasa L

Enzim líquid per a la formulació de detergents

Biomix Complet L

Preparació enzimàtica d'alt rendiment per a detergents de roba

Biomix Complet P

Preparació enzimàtica d'alt rendiment per a la fabricació de detergents de rentat de roba

Biomix Pal L

Preparació enzimàtica d'alt rendiment per a la fabricació de detergents de rentat de roba

Biomix TEX-L

Barreja enzimàtica estabilitzada per detergents líquids/gel domèstics i industrials

Biomix textile P

Preparació enzimàtica d'alt rendiment per a la fabricació de detergents de rentat de roba

Bioproteasa 350 P

Proteasa granular encapsulada d'altes prestacions per a detergents en pols neutres i alcalins

Bioproteasa 450 P

Proteasa granular encapsulada d'altes prestacions per a detergents en pols neutres i alcalins

Bioproteasa 800 P

Proteasa granular encapsulada d'altes prestacions per a detergents en pols neutres i alcalins

Bioproteasa Avant

Proteasa per a la formulació de detergents

Bioproteasa Avant ST

Proteasa estabilitzada per a la formulació de detergents

Bioproteasa IL

Endo-proteasa per a la detergència industrial

Bioproteasa L 450

Preparat enzimàtic per a la formulació de detergents

Bioproteasa L 800

Preparat enzimàtic per a la formulació de detergents

Bioproteasa L 800 ST

Proteasa estabilitzada per a detergents líquids

Bioproteasa ND-L

Proteasa per a la formulació de detergents líquids neutres