ALTRES PRODUCTES

Fitxes tècniques i de seguretat

PRODUCTE DESCRIPCIÓ DOCS

Endozyme

Detergent enzimàtic per a instrumental clínic i endoscopis

White Oxa Plus

Activador del peròxid d'hidrogen en processos de blanquejat industrial

White Oxa Pure

Activador del peròxid d'hidrogen en processos de blanquejat industrial

Zerox 1000

Enzim amb activitat catalasa

Zerox Pure

Enzim amb activitat catalasa